Förutsättningar

Här följer en del saker, viktiga för er att beakta, och som ni bör fundera över om det passar er. Vi är alltid noga med att informera blivande hyresgäster om hur vi arbetar, vad man kan förvänta sig etc. Och vi önskar att ni som sökanden kritiskt tar del av informationen och tänker igenom om det arbetssätt som vi har passar dig som hyresgäst.

 

Om fastigheten

Fastigheten är från förra sekelskiftet, ett ståtligt hus vid Hyllingetorget. Det finns trivsel-och ordningsregler som skall respekteras. Samtliga hyresgäster har blivit upplysta med detta genom hänvisning till denna sida och att sätta sig in i de förutsättningar som fastigheten erbjuder. Notera också att det finns förråd inne i lägenheterna (med undantag av B1 samt C0-2) som inte är medräknade i kvm-antalet för respektive lägenhet. Utöver detta så erbjuder fastigheten individuella förråd där var och en ansvarar för sina egna saker/tillhörigheter.

 

Antal boende per lägenhet

Att fastigheten är från förra sekelskiftet medför att det finns mycket charm i fastigheten. Men det innebär också vissa begränsningar, såsom att antalet badrum är begränsat i fastigheten. Detta har bla medfört att det inte finns dubbla, fullutrustade (med detta avser wc, handfat och dusch) badrum i någon av lägenheterna. I vissa lägenheter finns dock separat wc/handfat och dusch/tvätt. Även befintlig ventilation och total elkapacitet gör att fastighetsägaren har begränsat antal personer som får bo i respektive lägenhet/i fastigheten. Överskrids detta så kommer prestandan inom fastigheten att påverkas och risk för olägenheten för människors hälsa och miljö uppkommer. Så här ser begränsningen ut per lägenhet (undantag kan göras med maximalt 1 person om det finns många barn inom familjen) och där varje lägenheten blivit utvärderad sett till antal kvm, fördelning av sanitära utrymme, ventilation, element/värme, åtkomst till varmvatten:

  • Max 4 personer i våra treor
  • Max 6 personer i våra fyror

 

 

Fastigheten har egenkontroll

Vi jobbar seriöst med egenkontroll, vilket bla involverar underhållsplaner samt att alla felanmälningar antingen görs via formulär på hemsidan eller tillsärskild mailadress, och felanmälan med åtgärder dokumenteras (här kan ni följa löpande hur det går med ärendet). 

 

Hyresgästerna betalar sin egen uppvärmning och förbrukning av el

Varje lägenhet har en egen elcentral och elmätare. Varje hyresgäst betalar sig egen el. Hyresvärden tillhandahåller värmepumpar och varmvattenberedare, men Hyresgästen ansvarar själv för kostnaden för uppvärmning. Hyresgästen betalar en preliminär debitering av el och det görs löpande avläsning och avstämning varvid hyresgästen antingen erhåller pengar tillbaka eller så betalar hyresgästen in den el som nyttjas mer än den preliminärt debiterade. Justering av preliminär el görs därefter för kommande period.

 

Information från och till hyresvärd

All information till hyresgäster samt avier/påminnelser/inkasso (vi sänder ut hyresavier kvartalsvis) och övrig information, sker via email. Vi har ”nolltolerans” av för sent inkommen hyra. Och vi agerar strikt efter Hyreslagen. Hyran måste betalas i tid. Inga undantag.

 

Felanmälan och frågor går till oss på ÖresundsBostäder via email. Vi handhar alla felanmälningar, frågor etc. Detta gäller även om vi har en hantverkare ute hos er i fastigheten. Alla frågor/synpunkter till ÖresundsBostäder. I samband med tillträde görs ett besiktningsprotokoll där skicket på lägenheten dokumenteras, avläsning av el sker, nycklar kvitteras samt lägenheten godkänns besiktigat och städat skick.

 

Gemensamma ytor

Det finns en cykelparkering på gården. Till varje lägenhet tillhör en parkeringsplats. Gästparking enligt kommunens anvisningar på Hyllingetorget eller på gatorna i anslutning till fastigheten. Trädgården får nyttjas av hyresgästerna. Då intresset för detta inte varit så stort, så har heller inget gjorts med trädgården. Fastighetsägaren kan vara delaktig i att hålla iordning en trädgård, men det måste ske med stor hjälp av de hyresgäster som önskar nyttja trädgården.

 

Intresserad av lägenhet?

Det är sällan vi har lägenhet ledig. Och får vi in en uppsägning så lägger vi genast ut lägenheten här på hemsidan och på www.blocket.se. Skulle du vara intresserad av att hyra en lägenhet så sänder du in en intresseanmälan. Varje ansökan utvärderas och utvalda bjuds in till visning av aktuell lägenhet. Notera att vi inte tar hänsyn till ansökningar som inte är kompletta och innehåller uppgifter enligt ovan. Såklart skriver vi ordentliga hyreskontrakt där alla villkor framgår och med hänvisning till denna hemsida där det finns mycket hyresgästinformation, tips och råd, saker du bör tänka på att sköta och annan matnyttig information om hur det är att bo i en hyreslägenhet hos ÖresundsBostäder.