Lite ordningsföreskrifter

För att få en trivsam boendemiljö för alla har vi satt ihop (som delvis också finns med i hyreskontraktet som fastighetsägaren har med sina hyresgäster) en lista över viktiga trivsel och ordningsfrågor. Hyresgästen skall:

 • hålla lägenheten uppvärmd året runt för att förhindra frostskador.
 • hålla ev. balkong/altan fri från snö eller is för att undvika vattenskador.
 • omgående anmäla och åtgärda om det finns ohyra eller skadeinsekter/djur i lägenheten.
 • hålla lägenheten tillgänglig för sotning och för avläsning av mätare/tillsyn från hyresvärden sida.
 • endast kortare stunder lämna fönstren öppna för vädring när det är kallt ute.
 • endast slänga sopor inlagda i påsar eller paket i lämplig storlek i avsedda sopbehållare.
 • i överenskommelse med de övriga hyresgästerna städa trappuppgångar som hör till lägenheten.
 • inte låta andra än dem som hyr lägenheten använda lägenhetens och fastighetens tvättmaskin.
 • inte ändra lägenhetens inredning, layout och utrustning utan särskilt tillstånd från Hyresvärden.
 • inte placera föremål i trappuppgång, vinds-eller källargång eller på gård, i trädgård utan särskilt tillstånd från Hyresvärden. Således skall trappuppgången hållas fri från alla föremål.
 • inte sätta upp skyltar och anslag i fastigheten eller på dess ytterväggar utan särskilt tillstånd från Hyresvärden.
 • inte spola ner föremål i toaletten som kan orsaka stopp i avloppet.
 • inte piska mattor eller sängkläder i trappor och inte skaka sängkläder etc genom lägenhets-fönstret eller balkong, om sådan finnes.
 • inte, annat än i undantagsfall, spela musik i lägenheten efter klockan 22.00 eller före 07.00. Detta gäller även för annat som kan vara stötande för de som bor omkring.
 • inte tappa vatten i lägenheten mellan kl 23.00 och 07.00.
 • inte röka i vare sig lägenheten, portuppgång eller annan inomhusyta i fastigheten.