Åtgärder i fastigheten

När fastigheten förvärvades av nuvarande fastighetsägare den 21 februari 2014 var skicket dåligt och underhållet eftersatt. Omfattande arbete har krävts och kommer att krävas för att successivt öka standarden på fastigheten. Målet är att ha en ståtlig och välskött fastighet som blir en stolthet för hela Hyllinge. Detta är dock att anse som ett långsiktigt mål då ekonomi och åtgärder måste gå hand i hand.

 • Genomgång av tak (görs 1 ggr/år)
 • Måla sockeln runt fastigheten (2015)
 • Nya portar till A och B-trappan (2014)
 • Portkod i A-och B-trappan (2014)
 • Nya brevlådor till samtliga hyresgäster (2014)
 • Införande av gemensamt förråd på gården (2014)
 • Byte av 17 av totalt 27 fönster (2013-)
 • Belysning på baksidan av fastigheten (2014)
 • Belysning på framsidan av fastigheten (2016)
 • Målningsarbete av takkupor (2016)
 • Upprättande av Miljöstation (2016)
 • Byte av givare till ena värmepumpen (2016)
 • Uppgradering av värmesystem (2017)
 • Uppgradering för uppvärmning av vatten (2017)
 • Målat om porten till C-trappan (2015)
 • Belysning i trapporna A, B och C (2015)
 • Fullständig genomsyn av NIBE Värmesystem (2016)
 • Fullständig genomsyn av oljepannan (2016)
 • Komplettering av radiatorer i lägenheterna (2015)
 • Stambyte, relining samt delvis nya rör (2014)
 • Ny takpapp vindskydd ovanför A/-B-trappan (2016)
 • Plåtarbete förrådsbyggnad (2016)
 • Gårdsarbete, bla fler cykelställ (2016)
 • Dränering av Norra Infarten (2016)
 • Byte av brännare till oljepanna (2016)
 • Luktsanering av källaren (2016)
 • Byte av dörrar på gårdshus (2017)