Felanmälningar

Genvägen 2  Hyllinge


I enlighet med den egenkontroll som fastigheten har så redovisas här i kronologisk ordning de felanmälningar som

kommit hyresvärden tillkänna genom felanmälan här via hemsidan eller till email felanmalan@skanefastigheter.se


2018

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-11-25 15:09 Kyl (uppdaterat 2018-11-25 16:47)

ÅTGÄRD 2018-11-25 16:42. Ärendet mottaget. Förvaltning kommer 2018-11-27. Hyresgäst anmält att kylskåpet inte går att stänga. Såväl kyl som frys har 2018-12-22 bytts ut till Electrolux. Förvaltning har noterat bristande underhåll av den frys som bytts ut (helt nedfrostad) och att återlämnad lånekyl inte städats.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-11-19 19:20 Värme (uppdaterat 2018-11-20 12:49)

ÅTGÄRD 2018-11-19 19:31. Ärendet mottaget. Hyresgäst accepterade inte att bekosta el för de extra elelement som lämnades 2018-11-03. Vid den tidpunkten var det inget fel på värmen, utan Hyresgäst informerad om att det berodde på väderomslag. De extraelementen återtas av Förvaltning vid det planerade besöket 2018-11-20 ca kl 16.00 (Förvaltning går in om ingen är hemma). Hyresgäst har nu även via mail blivit informerad om att komplettering av radiatorer (2 st, ett i kök och ett i närliggande sovrum) kommer att ske under december. Samt att den uppvärmning som ingår är den från värmepumpar som ombesörjer uppvärmningen för hela fastigheten.  Hyresgästen har svarat på mail och klargjort att Förvaltning inte får gå in i lägenheten om ingen är hemma (är ingen hemma så lämnar vi lapp och noterar att vi behöver gå in för att kunna göra mätningar och kunna hantera felanmälan korrekt). Hyresgästen önskar också (som vi tolkar mailet, som är på svårförståelig svenska) ha kvar elelementen. Hyresgäst informerad om vad som står i hyreskontraktet med att Hyresgästen ansvarar för sin egen el. Förvaltning var på plats 2018-11-20 kl 12.00 (dottern? öppnade). Förvaltning konstaterade att termostaten stod på 3, varvid termostaten höjdes till 5 i första sovrummet i hallen. När höjningen gjordes kändes värmen direkt strömma till. Övriga radiatorer höll värmen som det sig bör. Framledningstemperatur i pannrummet och trycket i värmesystemet låg över det normala. Fotodokumentation gjordes av detta. Förvaltning kommer förbi på lördag 2018-11-24 för att kolla till lägenheten och även göra temperaturmätning. Ärendet avslutat (men under bevakning).

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-11-06 10:06 Vardagsrum påväxt (uppdaterat 2018-11-10 09:47)

ÅTGÄRD 2018-11-06 10:22. Ärendet mottaget. Hyresgäst sänt två foto visande påväxt i vardagsrum. Hyresgäst informerad ånyo (gjordes senast under OVK i maj 2018) att soffa och "tätslutande möbler" inte kan placeras kloss/tätt inpå yttervägg samt att utrymmet med jämna mellanrum måste städas. Förvaltning på plats 2018-11-09 för att avsluta arbetet med frånluftsventilationen och kollade så alla tilluftsventiler är öppna (två av dem var stängda). Förvaltning konstaterade att soffor (tätslutande möbler) står på olämpligt ställe, samt att lägenheten underhålls och städas extremt dåligt (något som vid tidigare besök varit kraftigt undermåligt - risk för egen hälsa föreligger).  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-11-01 01:30 Värme (uppdaterat 2018-11-03 18:40)

ÅTGÄRD 2018-11-01 08:35. Ärendet mottaget. Det har varit kraftiga väderomslag de senaste 48 timmarna. Förvaltning konstaterade vid besök 2018-11-03 att samtliga radiatorer var varma, vilket bekräftar teorin med kraftigt väderomslag vilket gör att det tar lite längre tid för systemet att slå om. Förvaltning lämnade två elradiatorer som Hyresgästen kan använda (elen bekostas i vanlig ordning av hyresgäst) om Hyresgästen önskar högre värme. Hyresgäst också informerad om att komplettering av radiatorer kommer att ske under december. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A1) 2018-10-27 21:20 Problem golv i duschrum (uppdaterat 2018-10-30 08:39)

ÅTGÄRD 2018-10-27 21:42. Ärendet mottaget. Hyresgäst har problem med lösa klinker i badrummet. Förvaltning på plats 2018-10-29. Golvet är inte våtrumsklassat då det är ett utrymme med duschkabin, men mycket vatten tycks hamna på golvet utanför duschkabinen (ev. spolas golvet när det städas). Provisorisk lösning utförd och under december 2018 så kommer golvet att tas upp, fuktspärras och klinkers lägga om. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-10-23 19:35 Problem med handtag till blandare (uppdaterat 2018-10-26 16:11)

ÅTGÄRD 2018-10-23 21:16. Ärendet mottaget. Förvaltning var på plats 2018-10-24 och konstaterade att blandaren i badrummet var sönder (handtaget av). Underhållet på blandaren var extremt eftersatt, då hela blandaren var full av smuts och kalk. Vidare noterades att blandaren hade en grenkoppling som Hyresgästen själv låtit installera. Hyresgästen informerad 2018-10-25 informerad om att blandaren kommer att bytas, och utredning startas kring vem som bär ansvaret för att blandaren tagits sönder (blandaren är en FM Mattson, dvs av hög kvalitet). Det troliga är att det inte är normalt slitage, men blandaren kommer att lämnas till obereonde aktör som får göra en bedömning. Förvaltning på plats 2018-10-26 och monterade in en fungerande blandare. Foto togs för att dokumentera nyskicket på denna. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-09-26 04:28 Hål i fönster (?), värme & dörrhandtag (uppdaterat 2018-10-03 07:09)

ÅTGÄRD 2018-09-26 10:00. Ärendet mottaget. Förvaltning kommer förbi 2018-10-02 för att titta på "Hål i fönster". Gällande värme så sätts denna igång 1 oktober (enligt hyreskontrakt sidan 3 §8). Gällande dörrhandtag faller detta på Hyresgästens underhållsansvar (sidan 3 §9) och inget som åligger Hyresvärden att åtgärda. SkåneFastigheter har erbjudit sig att bistå, på Hyresgästens bekostnad, Hyresgästen med sitt underhållsansvar av dörrhandtagen. Förvaltning på plats 2018-10-02 och kunde inte förstå vad Hyresgästen menade med "hål i fönster". KundCenter kontaktar Hyresgäst om detta. Gällande värmen luftades elementen. Värme i samtliga radiatorer. Uppföljning sker 2018-10-06. Förvaltning konstaterade att frånluftsfläkten återigen var frånslagen vilket inte får ske. Förvaltning konstaterade också att dörrarna till duschkabinen var sönder. Detta ingår inte i normalt slitage. Förvaltning ordnade duschdraperi till Hyresgäst och satte upp detta, så att Hyresgästen fick en lösning på problemet, utan att behöva stå som betalningsansvarig för en ny duschkabin. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-09-24 10:34 Problem med tvättmaskin (uppdaterat 2018-09-30 06:03)

ÅTGÄRD 2018-09-24 10:56. Ärendet mottaget. Förvaltning var på plats 2018-09-25 och konstaterade att torktumlare ramlat ner och enligt uppgift från Hyresgäst fungerade inte tvättmaskinen. Förvaltning på plats 2018-09-29 och bytte både tvättmaskin och torktumlare. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-08-17 17:58 Platta på spis fungerar ej (uppdaterat 2018-08-21 19:10)

ÅTGÄRD 2018-08-17 18:44. Ärendet mottaget. Förvaltning förbi 2018-08-21 kl 11.00, ingen hemma. Tips från Förvaltning är att Hyresgäst går från 1-12 och inte från 0-12. Detta var detta som gjordes förra gången Förvaltning var på besök och konstaterade att plattan fungerade. Hyresgäst uppmanas att prova samma sak. Felet avhjälpt. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-08-12 15:55 Duschslang sönder (uppdaterat 2018-08-15 14:41)

ÅTGÄRD 2018-08-12 17:32. Ärendet mottaget. Förvaltning kom förbi med ny duschslang 2018-08-14. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-08-07 13:12 WC-stolen ohygienisk/rostig (uppdaterat 2018-08-13 09:54)

ÅTGÄRD 2018-08-07 13:16. Ärendet mottaget. Felanmälan innehöll bild. Förvaltning på plats 2018-08-11. WC-stolen tycks under en längre tid inte städats, varvid rost/smuts förstört toalett sitsen. Felet har uppkommit pga bristande underhåll från hyresgästens sida. Antingen byter Hyresgästen sitsen själv på egen bekostnad eller så ansöker Hyresgästen hos info@skanefastigheter.se om att SkåneFastigheter gör detta på Hyresgästens bekostnad. Oavsett är felet inget som faller under Fastighetsägarens underhållsansvar för fastigheten. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-08-06 15:54 Platta på spis fungerar ej (uppdaterat 2018-08-07 15:18)

ÅTGÄRD 2018-08-06 16:35. Ärendet mottaget. Felanmälan innehöll bild. Hyresgäst ombedd att kolla säkringar (gjort, inget fel där). Förvaltning tittade förbi 2018-08-07 och åtgärdade felet. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-08-03 15:34 Duschslang på väg att gå sönder? (uppdaterat 2018-08-03 15:40)

ÅTGÄRD 2018-08-03 15:37. Ärendet mottaget. Felanmälan innehöll bild. Hyresgäst upplyst om att duschslang byts när den går sönder. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2018-08-01 17:03 Problem med kyl (uppdaterat 2018-08-05 18:27)

ÅTGÄRD 2018-08-01 17:16. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-08-03. Okänt fel. Annan kyl/frys rekommenderad. Förvaltning fått tag på kyl/frys att ersätta den trasiga. Vid bokad leverans 2018-08-05 kl 17.00 så lämnar Hyresgäst skriftlig redogörelse att hen inte önskar annan kyl/frys såvida den inte är ny ("Jag, Israa, vill inte ha en begagnad kyl/frys utan klarar mig om jag inte får en helt ny"). Hyresgäst upplyses om att i Hyreskontraktet, punkten 3 under övrigt att Hyresgästen godkänt de förutsättningar som fastigheten har och som som redogörs på hemsidan (där framgår bla "Fastigheten erbjuder lägenheter av funktionell standard och med begagnade vitvaror av välkända märken (vid brister/fel sker byte till likvärdig, begagnad vitvara)").  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-07-28 08:10 Vattenläckage duschkabin (uppdaterat 2018-07-31 21:17)

ÅTGÄRD 2018-07-28 08:47. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-07-28. Läckage konstaterat. Ny duschkabin och blandare installerat 2018-07-31 . Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-07-27 11:40 Fukt och lukt i lägenhet (uppdaterat 2018-08-15 14:38)

ÅTGÄRD 2018-07-26 12:09. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-07-28. Ingen okänd lukt kunde konstateras. Ingen fukt kunde konstateras som inte upplevdes som normal (extremt hög temperatur och hög luftfuktighet utomhus torde vara orsaken till att det upplevdes fuktigt i lägenheten. Kondens (hög temperatur i luften, låg temperatur på vattenledningen) i vattenledning under vask. Vattenrören isolerade för att minska risken för kondens. Utfördes 2018-08-15. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-07-26 11:16 Lucka till torktumlare (uppdaterat 2018-07-31 21:16)

ÅTGÄRD 2018-07-26 11:47. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-07-28. Torktumlaren byttes ut 2018-07-31 till en Bosch. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-07-25 14:20 Problem med brevlåda (uppdaterat 2018-07-31 08:44)

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-07-25 17:51 Problem med brevlåda (uppdaterat 2018-07-31 08:44)

ÅTGÄRD 2018-07-25 15:00. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-07-28. Hyresgäster upplysta om vilken respektive brevlåda de förfogar över (C0-1 samt C0-2). Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-07-13 08:26 Isolering dörr till lägenhet  (uppdaterat 2018-07-20 08:10)

ÅTGÄRD 2018-07-13 08:44. Ärendet mottaget. Förvaltning tittar till detta vid nästa besök i fastigheten och åtgärdar. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-07-12 15:36 Strömlösa uttag (uppdaterat 2018-08-13 09:59)

ÅTGÄRD 2018-07-12 16:19. Ärendet mottaget. Förvaltning har felsökt utan framgång. Behörig elektriker kommer att sändas ut. Elektriker på plats 2018-07-17, konstaterade att reparation nödvändig. Elektriker på nytt på plats 2018-07-24 och åtgärdade. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-07-04 17:29 Vattenläckage tvättställ toalett  (uppdaterat 2018-07-08 15:49)

ÅTGÄRD 2018-07-04 17:48. Ärendet mottaget. Hyresgäst anvisad att inte använda kranen till tvättstället, tills felet är avhjälpt. Förvaltning åtgärdat läckaget 2018-07-08. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-06-06 21:03 Strömavbrott  (uppdaterat 2018-06-09 14:44)

ÅTGÄRD 2018-06-06 21:09. Ärendet mottaget. Hyresgästerna informerade om att det är ett stort strömavbrott som drabbat över 22.000 abonnenter i NV Skåne. Felet uppkommit efter att en lastbil kört in i en elstolpe utanför Åstorp. Hyresgästerna erhållit länkar till hemsida hos elbolaget där de löpande informerar om felavhjälpningen. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-05-28 23:06 Oljud i hall från el?  (uppdaterat 2018-05-29 07:26)

ÅTGÄRD 2018-05-29 07:20. Ärendet mottaget. Hyresgäst även kommenterat fukt i lägenhet, men då detta är under åtgärd enligt översänd åtgärdsrapport så hanteras detta separat. Förvaltning på plats 2018-05-29 och gjorde mätningar som visade att inget är fel på elektriciteten . Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (c0-2) 2018-05-28 10:04 Tvättställ ramlat ner  (uppdaterat 2018-05-28 18:20)

ÅTGÄRD 2018-05-28 10:20. Ärendet mottaget. Förvaltning kommer förbi 2018-05-29 och utreder vad som hänt och tar foto. Förvaltning på plats och konstaterade att Hyresgäst monterat handduk på tvättstället, vilket orsakat skador på väggar och är orsaken till skadan. Således inget normalt slitage. Då Hyresgäst skall avflytta 2018-06-30 så har Hyresgäst uppmanats att åtgärda skadan innan Avflyttning, i annat fall görs detta på Hyresgästens bekostnad. Ärendet avslutat

FELANMÄLAN (B1) 2018-05-25 11:17 Diverse problem (uppdaterat 2018-05-27 12:32)

ÅTGÄRD 2018-05-25 12:30. Ärendet mottaget. Problem rapporterat med lampa i kyl (verkar som att Hyresgäst bytt till för stark lampa som bränt sönder skyddsglaset i kylen). Förvaltning på plats 2018-05-26 och bytte lampa och ordnade nytt skyddsglas. Problem (återigen, trots Hyresgäst fått utbytt spis) med lampa i spis, även list tycks vara sönder/fel. Förvaltning bytt vid besöket till ny lampa. Samt att köksskåp lutar och måste sättas fast. Förvaltning har ordnat detta 2018-06-05. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2018-05-12 19:25 Problem kyl/frys (uppdaterat 2018-05-19 20:19)

ÅTGÄRD 2018-05-12 19:40. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-05-15 em. Kyl/frys fungerade som den skulle, dock hade en lampa gått sönder i kyl/frys och ett skydd för lampan saknades. Detta åtgärdades. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B0) 2018-04-29 17:43 Problem tvättställ (uppdaterat 2018-05-02 21:18)

ÅTGÄRD 2018-04-29 17:51. Ärendet mottaget. Förvaltning var på plats 2018-05-01 kl 16:40 ingen hemma. Förvaltning på plats igen 2018-05-02 och fixade provisoriskt. Nytt underskåp till tvättstället monterat 2018-06-06.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2018-04-21 18:07 Problem med frys (uppdaterat 2018-04-26 20:01)

ÅTGÄRD 2018-04-21 18:14. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-04-22. Förvaltning bytt ut till ersättningskyl/frys 2018-04-25.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2018-04-02 12:24 Lampor ramlat ner (uppdaterat 2018-04-09 09:30)

ÅTGÄRD 2018-04-02 12:30. Ärendet mottaget. Förvaltning tittar förbi 2018-04-03 mellan kl 18.00-20.00. Förvaltning var på plats 2018-04-07 och satte upp två nya armaturer.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2018-03-17 06:23 Tvättmaskinen fungerar inte (uppdaterat 2018-03-20 21:04)

ÅTGÄRD 2018-03-17 07:49. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-03-18. Ersättningsmaskin installerad 2018-03-20. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2018-03-05 10:10 Inget varmvatten i dusch (uppdaterat 2018-03-06 20:12)

ÅTGÄRD 2018-03-05 11:30. Ärendet mottaget. Hyresgäst upplyst om ballofixkranar (så dessa inte stängts). Förvaltning på plats 2018-03-06. Knappen till duschblandaren måste tryckas in (hade inte gått tidigare, men fungerade när Förvaltning var på plats). Således fungerade varmvattnet. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2018-02-28 11:39 Ljud från fläkt (uppdaterat 2018-03-04 10:14)

ÅTGÄRD 2018-02-28 13:45. Ärendet mottaget. Hyresgäst tycker installerad ventilation i sovrum låter för mycket och önskar den bortkopplad. Förvaltning lovar ordna så snart som möjligt. Dock kommer installationen kvarstå, i de fall problemen återuppstår. Förvaltning åtgärdade 2018-03-03 enligt Hyresgästens önskemål. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-02-27 20:38 Kallt i lägenheten och hål i dörrarna (?) (uppdaterat 2018-03-02 13:59)

ÅTGÄRD 2018-02-27 21:12. Ärendet mottaget. Det finns inga felindikationer på värmesystemet. Förvaltning sänds dock ut till lägenheten för kontroll. Lägenheten är under uppsikt (då flertalet anmälningar gjorts) och vid tillsyn två gånger i veckan så försöker Förvaltning få tillgång till lägenheten (ibland ingen hemma, ibland barnen hemma etc) och kontrollera. Önskar Hyresgästen kontroll varje gång, så uppmanas Hyresgästen att maila ett godkännande att vi får gå in i lägenheten även om inte någon är hemma. Förvaltning var inbokad 20180-02-28 kl 18.00-19.00, men pga snökaos i södra Skåne (tyvärr inte så mycket att göra efter den enorma snökaos som råder), så kom inte Förvaltning fram utan blev fast/fördröjd i snön på Söderslätt.  Förvaltning var på plats 2018-03-01 kl 21.30 (som jourärende) och kollade värmen. Gällande "hål i dörrarna" uppmanas Hyresgästen att förtydliga detta. Skall vi tolka det bokstavligen så tillhör inte hål i dörrarna normal slitage och Hyresgästen ansvarar för kostnaderna att åtgärda. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-02-07 21:56 Kallt i lägenheten (uppdaterat 2018-02-11 11:05)

ÅTGÄRD 2018-02-07 23:02. Ärendet mottaget. Det finns inga felindikationer på värmesystemet. Förvaltning på plats har lämnat rapport 2018-02-06 om att de varit på plats kl 16.30 och för att göra stickrprov om värmen, men ingen var hemma (vare sig B2 eller B1 där stickproven skulle göras). Förvaltning följde upp 2018-02-10 kl 10.30 och inget fanns att anmärka på värmesystemet. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-01-24 20:57 Kallt i lägenheten (uppdaterat 2018-01-27 22:02)

ÅTGÄRD 2018-01-24 21:51. Ärendet mottaget. Hyresgäst upplyst om att det under dagen har varit kraftigt skift av väder (från -3/-4 till +7 grader) vilket kan innebära att värmesystemet inte "hinner med". Förvaltning besökte fastigheten 2018-01-25 kl 08.00. Värmesystemet fungerar som det skall. Besök hos Hyresgäst 2018-01-27 visade att värmen fungerade som den skall. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-01-14 11:24 Problem med kran på toalett (uppdaterat 2018-03-02 14:04)

ÅTGÄRD 2018-01-14 11:37. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-01-16. Kranen i toaletten fungerade. Dock droppade kranen i dusch/tvätt. Förvaltning kollar upp reservdel. Detta gjordes 2018-01-17 och beställs hos leverantören som anger att reservdelen anländer 2018-01-31. Reservdelen har anlänt. Förvaltning skulle byta reservdelen, men det visade sig vara fel reservdel, varvid ny skall nu beställas. Kontakt tagen med leverantören på nytt. Reservdelen är beställd och uppföljning har skett 2018-02-14 samt 2018-02-26. Så fort leverantören fått in reservdelen så kommer den att bytas ut. Då reservdelen är special finns inga alternativa lösningar, utan endast originalreservdel fungerar. Vi beklagar att det dröjer, men då det inte föreligger någon funktionsförsämring så görs ingen tillfällig lösning. Förvaltning meddelande bytte blandaren 2018-03-03, så nu fungerar det som vanligt.  2018-02-15 kompletterade Hyresgästen anmälan med att vatten rinner ut på golvet. Vid besök 2018-02-17 så fann Förvaltning att Hyresgäst själv korrigerat detta, då avloppsslangen till duschen flyttats ur sitt läge och orsakat att allt vatten inte hamnat direkt i brunnen. Hyresgäst gjorde ny felanmälan om läckage 2018-03-01, och Förvaltning kontrollerade detta och orsaken var stopp i avloppet/vattenloppet. Hyresgäst blev uppmanad och instruerad om hur man håller vattenlåset rent från hår/hud/tvättmaskin. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2018-01-06 10:24 Problem vatten i tvätt/tork (uppdaterat 2018-01-07 17:15)

ÅTGÄRD 2018-01-06 10:31. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2018-01-07. Röret till utkastet för tvättmaskinen har flyttats från sitt läge och orsakat översvämningen. Förvaltning åtgärdat och Hyresgäst uppmärksammats om försiktighet så det inte sker igen. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A1) 2018-01-05 00:41 Fönster sönder i kök (uppdaterat 2018-01-07 17:14)

ÅTGÄRD 2018-01-05 02:02. Ärendet mottaget. Hyresgäst informerad om att Hyresvärden inte ansvarar för skador på fönster orsakade av Hyresgästerna. Enligt Hyreskontraktet §12. Förvaltning på plats 2018-01-07 för att göra bedömning av orsak. Förvaltning konstaterade att fönstret blåst upp från öppet läge och ansvaret därmed vilar på Hyresgästen. Då det finns planer att byta ut kvarvarande tre fönster i lägenheten under hösten 2017 (som Hyresgäst avböjde) alternativt våren 2018 så kontaktades Hyresgästen om de två alternativ som fanns (reparera eller sätta in fönster enligt hyreskontraktet). Hyresgäst önskade byte av samtliga tre fönster och i väntan på detta, så godkände Hyresgästen att Förvaltning isolerade och satte för fönstret. Fönsterbyte kommer att ske och KundCenter hanterar beställning/leveransinformation etc. Ärendet avslutat.


Notering till rutin Felanmälan

Mycket arbete (sedan juni 2015) har lagts på att få hyresgästerna att felanmäla till rätt mailadress så att felanmälan kan gå in i vårt uppföljnings-och åtgärdssystem. De få felanmälningar (inga större fel har förekommit fram tills köldknäppen efter årsskiftet 2015/2016) som inkommit under 2015 har åtgärdats oavsett mailadress. Under andra halvan av januari har det märkts en förbättring, vilket lär vara resultatet att felanmälningar som inkommit efter 2016-01-01 till fel mailadress, så har hyresgästen blivit hänvisad till rätt mailadress. I sammanställningen ovan finns endast felanmälningar som inkommit till rätt mailadress/via hemsidan.