Felanmälningar

Genvägen 2  Hyllinge


I enlighet med den egenkontroll som fastigheten har så redovisas här i kronologisk ordning de felanmälningar som

kommit hyresvärden tillkänna genom felanmälan här via hemsidan eller till email felanmalan@skanefastigheter.se

 


2017

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-12-23 11:28 Problem med värme (uppdaterat 2017-12-27 07:05)

ÅTGÄRD 2017-12-23 11:31. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-12-23. Kontroll av tryck och värme i systemet. Påfyllning av vatten. Systemet har nyligen genomgått omfattade uppgraderingar och service (och urtappning och påtappning av vatten till värmesystemet). Hyresgäst informerad om att fönster i vardagsrum bör bytas (något som Hyresgäst tackat nej till flertalet tillfällen - då Hyresgäst erhåller rabatt på hyran för gammalt fönster) för att förhindra ev kallras. Hyresgäst informerad om att vid hastiga väderomslag så tar det tid för systemet att hinna med då det är en stor fastighet att värma. Godkända temperaturer uppmättes. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-12-22 13:47 Problem lås till vind samt lukt (uppdaterat 2017-12-23 11:35)

ÅTGÄRD 2017-12-22 18:31. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-12-23. Hyresgäst förevisades hur reglaget till vinden skall låsas. Lukten beror på tidigare rapporterad översvämning. Sanering har inletts och det kommer att lukta klorin kommande dagar. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-12-22 10:09 Ingen el (uppdaterat 2017-12-23 11:34)

ÅTGÄRD 2017-12-22 10:16. Ärendet mottaget. Hyresgäst informerad om att elavbrott under kommande två timmar kan förekomma då inkoppling av värmesystem sker i källaren. Samtliga hyresgäster informerade kl 10:29 gjort via mailutskick från KundCenter. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B0) 2017-12-21 17:20 Dålig lukt (uppdaterat 2017-12-23 11:32)

ÅTGÄRD 2017-12-21 17:26. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-12-22 morgon. Stopp i avloppet som orsakat översvämning i källaren av avloppsvatten från toaletter bla. Detta är upphovet till lukten. Spolning av rör och sanering har genomförts i främst källaren. Hyresgäster upplysta om att inte slänga hygienartiklar, hushållspapper, olja eller annat i avloppet som kan orsaka stopp. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-12-12 22:26 Problem med temperatur (uppdaterat 2017-12-13 10:14)

FELANMÄLAN (B2) 2017-12-12 22:39 Problem med temperatur (uppdaterat 2017-12-13 10:14)

ÅTGÄRD 2017-12-12 22:42. Ärendet mottaget. Vi har fått in felrapport på värmesystemet under kvällen och servicefolk för värmesystemet är kontaktad. Parallellt med detta pågår försök för att kunna koppla in alternativt värmesystem (oljepanna) och även ha denna möjlighet i framtiden. Servicetekniker på plats 2017-12-13 direkt på morgonen (kl 07.30). Värmen igång (alternativt värmesystem - olja) och ordinarie system gås igenom. Fel hittat och åtgärdat provisoriskt. Permanent lösning under nästa vecka. Det alternativa värmesystemet löser värmeförsörjningen till dess. Ärendet avslutat. Vidare åtgärder inplanerade och följs upp.

FELANMÄLAN (B2) 2017-12-14 10:24 Problem vattensamlingar utomhus (uppdaterat 2017-12-14 11:15)

ÅTGÄRD 2017-12-14 10:49 Ärendet mottaget. Hyresgäst sände foto på den kommunala lekplatsen (utanför tomten) samt från trädgården där det stod vatten och felanmälde "Detta är ett problem framför huset eftersom barnen har svårt att gå till skolan". Hyresgäst informerad om att förhållanden utanför fastighetens tomtgräns (i detta fallet lekplatsen, ansvarar Åstorps Kommun för  varvid Hyresgästen blev ombedd att kontakta kommunen direkt) ansvarar inte Hyresvärden för. Avseende vattensamlingen i trädgården informerades Hyresgästen om att genvägen över trädgården inte är dränerad eller stenlagd, då tanken är att man använder den väg/uppfart/infart där Hyresvärden under 2016 dränerat och försett med stenar/singel (och där finns ingen vattensamling). Genom att använda den tilltänkta vägen ut från fastigheten så finns heller inte problemet vid lekplatsen, då man inte passerar detta område. Ärendet föranleder inga vidare åtgärder. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-12-04 13:57 Problem med fukt (uppdaterat 2017-12-17 13:15)

ÅTGÄRD 2017-12-04 19:58. Ärendet mottaget. Förvaltning var där 2017-12-05. Lämnade luftavfuktare. Kommer 2017-12-09 att göra en grundligare felsökning. Problemet tycks ha återuppstått efter att ha felanmälts 2017-02-15 och i samband med detta åtgärdats med fler tilluftsventiler. Hyresgäst upplystes (vilket även gjordes 2017-11-27 via Hyresgästinformation) om att igensatta fönster kommer att tilläggsisoleras och sättas plåt, för att minimera kallras/fuktig vägg (då vi inte idag vet var problemen i lägenheten finns kan vi inte svara på om dessa åtgärder hjälper, men om problem finns med fukt i kök samt väggar mot lekplats, så kan detta förklaras av detta). Fukt i lägenhet är inte acceptabelt och skall/kommer att utredas på nytt och åtgärdas. Hyresgästen upplyst om vikten att hålla samtliga tilluftsventiler öppna, använda köksfläkt vid matlagning, ha igång badrumsfläkten så mycket som möjligt, så att fuktig luft kan transporteras ut. Hyresgästen ombedes också att inte placera täckande möbler kloss till ytterväggarna, utan lämna 10 cm för luftcirkulation (därav har garderober placerats mot inneväggar). Hyresgäst anmält på nytt 2017-12-17, varvid Förvaltning var på plats 2017-12-17 kl 15.20 och besöket resulterade i behov av ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med felkälla och kunna åtgärda detta. På följande länk>>> kan Hyresgästen ta del av åtgärdsprogrammet. Ärendet pågår och utreds.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-11-22 13:42 Problem med temperatur (uppdaterat 2017-11-29 06:40)

ÅTGÄRD 2017-11-22 14:02. Ärendet mottaget. Hyresgäst upplyst om rapporten som lämnades 2017-11-21 (se felanmälan C0-1 per 2017-11-15. Hyresgäst informerad om att källaren under lägenheten kommer senast 2017-11-29 att vara uppvärmd under vinterhalvåret, vilket kommer innebära att golvtemeraturen kommer att höjas. Förbättringar i värmesystemet under kommer också att ske (bla planeras separat system för uppvärmning av varmvatten och radiatorvärme). Ärendet avslutat (satt under bevakning).

FELANMÄLAN (A1) 2017-11-15 11:40 Problem med fukt och en dörr (uppdaterat 2017-11-19 14:25)

ÅTGÄRD 2017-11-14 12:16. Ärendet mottaget.. Förvaltning på plats 2017-11-18 och konstaterade att ventilerna var stängde/fyllda med damm, vilket åtgärdades. Hyresgästen uppmanades att inte ställa möbler och annat tätt intill utatta yttervägg, så att det finns luft mellan vägg och möbler så det blir luft mellan och ventileras. Hyresgästen fick medel (75 cl Boracol) för att tvätta bort mögel på utsatta ställen. Uppföljning kommer att göras av Förvaltning. Gällande dörren så saknades låscylinder, handtag och låsinsats. Förvaltning gjorde därmed bedömning att detta inte är normalt slitage/något som försvunnit, och Hyresgästen uppmanas att åtgärda/återställa detta på egen bekostnad då lås/låscylinder/handtag tillhör fastigheten och får inte avlägsnas. Uppföljning gjordes 2017-11-21; " Fuktproblemen verkar vara ok och temperaturen enligt Hyesgästens utsago ok, dock inte i sovrum där fuktproblemen var men det kan förklaras med ökad ventilation för fukten". Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A1) 2017-11-14 21:40 Problem med värme i ett sovrum (uppdaterat 2017-11-19 14:21)

ÅTGÄRD 2017-11-14 21:52 Ärendet mottaget. Temperaturen avlästes 2017-11-14 kl 17.15 och indikerade inget fel utan var normal. Hyresgästen ombeddes att kontrollera termostaten samt försäkra sig om att inte fönstret i rummet står öppet längre tid en en halvtimme. Förvaltning var även på plats 2017-11-18 och kontrollerade och ställde in termostaterna korrekt. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2017-11-14 20:49 Problem med eluttag (uppdaterat 2017-11-19 14:19)

ÅTGÄRD 2017-11-14 21:00 Ärendet mottaget. Förvaltning åtgärdat 2017-11-18 enligt ök med Hyresgäst. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2017-10-30 08:42 Problem med diskmaskin och eluttag (uppdaterat 2017-11-03 16:28)

ÅTGÄRD 2017-10-26 09:03 Ärendet mottaget. Problemet med diskmaskinen avhjälptes via mail och bestod av att barnen vridit på avstängningsvredet för diskmaskinen på kökskranen. Angående eluttaget kommer Förvaltning har bokat tid med hyresgäst 2017-11-07 kl 18.00. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-10-29 18:33 Värme och drag från förråd/vind (uppdaterat 2017-10-31 18:31)

ÅTGÄRD 2017-10-29 18:52 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-10-30 för att mäta temperatur som uppgick till 18,5 grader på fyra ställen i lägenheten (det är inte acceptabelt då lägenheten skall hålla minst 20 grader). Fram tills dess Förvaltning kom tillbaka 2017-10-31 (dagen efter) lämnades två elradiatorer (Hyresgästen ansvarar för elen vid användning av dessa utan Hyresvärdens skriftliga godkännande (från tid till annan) om att Hyresvärden ansvarar för kostnaden. Förvaltning på plats 2017-10-31 och åtgärdade dörrar till vind och förråd (tätade och förbättrade låsen så alla dörrar blev tätade och gick att stänga. Hyresgästen uppmanades att stänga dörren till skafferiet försiktigt, då låsanordningen "fått för mycket kraft/våld" troligtvis beroende av att det slängts igen kraftigt) och slog på de två termostater som var frånslagna till elementen. Förvaltning kommer, om Hyresgäst är hemma och öppnar (vilket tyvärr inte skett så många gånger tidigare) hålla lägenheten under uppsikt och vi uppmanar Hyresgästen att inte stänga av termostaterna till elementen samt endast vädra/ha fönsterna öppna kortare tider. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-09-26 10:42 Lampa i trappuppgång (uppdaterat 2017-10-02 11:01)

ÅTGÄRD 2017-09-26 13:37 Ärendet mottaget. Förvaltning bytte lampa i trappuppgång 2017-09-30. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2017-09-19 13:22 Getingar och värme (uppdaterat 2017-09-19 13:45)

ÅTGÄRD 2017-09-19 13:36 Ärendet mottaget. Hyresgästen kan kontakta Anticimex direkt och felanmäla och bestämma tid när de kan komma ut. Mer information om detta finns här (om Skadedjur) - klicka.  Gällande värmen så är enligt §8 Hyreskontraktet igång 1 oktober tom 30 april. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-09-17 16:27 Kyl och tvättmaskin (uppdaterat 2017-10-03 18:40)

ÅTGÄRD 2017-09-17 17:09 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-09-18. Stopp i avlopp konstaterat. Spolning av avlopp kommer att göras 2017-09-20 mellan kl 10.00-12.00. Förvaltnng åter på plats kl 2017-09-22 och löste stoppet i avloppet. Hyresgäst har fått ersättningskyl 2017-09-26. Gällande spisen så kommer denna att bytas 2017-10-07 mellan ca kl 11.00-12.00. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-09-12 15:52 Spis, kyl och ljud utanför sovrum (uppdaterat 2017-09-13 18:01)

ÅTGÄRD 2017-09-12 16:11 Ärendet mottaget. Lampa sönder i spisen (hänt tidigare) samt en platta som bara går på högsta. Ersättningsspis kommer att beställas (se felanmälan 2017-09-17 16:27 för fortsatt info . Kyl/frys var uppsatt på max och är nu justerad. Kvarstår problem så ombeds Hyresgästen återkomma. Ljud utanför sovrum beror på en droppande kran enligt hyresgästen. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A1) 2017-08-16 07:54 Frys (uppdaterat 2017-09-09 18:11)

ÅTGÄRD 2017-08-16 13:27 Ärendet mottaget. Befintlig frys kommer att repareras (garantiärende) och hämtades 2017-08-18 och ersattes med ersättningsfrys. Reparerad frys på plats 2017-09-09. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A1) 2017-08-11 08:13 Handtag till dörr (uppdaterat 2017-08-15 22:00)

ÅTGÄRD 2017-08-11 08:16 Ärendet mottaget. Förvaltning varit och tittat 2017-08-12. Åtgärdat 2017-08-15. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-08-06 21:49 Problem med tvätt/tork samt insekter (uppdaterat 2017-08-25 18:01)

ÅTGÄRD 2017-08-06 22:12 Ärendet mottaget. Insekter visar sig vara ett getingbo som finns i ett kallförråd i lägenheten. Anticimex var på plats 2017-08-18. Inget bo lokaliserat, getingarna går snart i ide så Anticimex rekommenderade "ingen åtgärd". Anticimex tittade även på "silverfiskar" på toaletten, men de fann det inget onormalt i äldre lägenheten. Ärendet med insekter förklarades avslutat. Hyresgäst får återkomma med ny felanmälan om problemet kvarstår/blir större. Gällande kombinerad tvätt/tork så är leverantören kontaktad och problemet rapporterat. Leverantörens Servicejour har fått problemet beskrivit för sig och enligt deras utlåtande så kan skadan endast ha hänt genom oaktsam hantering (för mycket tvätt i maskinen samtidigt). SkåneFastigheter har en dialog igång för att hitta en lösning. I de fall det konstateras att det inte är normal slitage och inte omfattas av garantin, så kommer felet att åtgärdas på Hyresgästens bekostnad (detta dras av från depositionen).  Förvaltning var på plats 2017-08-12 kl 11.30 för att informera/uppdatera, men endast ung pojke öppnade (äldre dotter sov, Hyresgäst inte hemma). Hyresgästen blev upplyst om att maskinen är en kombinerad tvättmaskin och torktumlare (framgår av hyreskontraktet sidan 4) och KundCenter har sänt instruktionsbok på arabiska. Reservdel bytad 2017-08-25. Reservdelen bekostas av Hyresgästen (onormalt slitage) då leverantören inte godkänt felet som ett garantiärende då maskinen har haft mer tvätt/kg än vad som framgår av bruksanvisningen, vilket föranlett felet. Ärendet avslutat. 

FELANMÄLAN (B2) 2017-06-15 22:40 Lampor fungerar inte

ÅTGÄRD 2017-06-15 22:59 Ärendet mottaget. Hyresgäst uppbedd att kolla säkringar samt ljuskällor. Förvaltning på plats lördag 2017-06-17. Konstaterade att en automatsäkring gått samt att elkabel var lös, efter att Hyresgästen använt/använder denna som hållare för gardinstången (gardinstången inklämd mellan vägg och utanpåliggande kabel vilket inte får ske, varvid Hyresgästen upplyses om detta och att detta kan räknas som åverkan och ersättningsskyldighet för Hyresgästen om problem uppkommer pga detta). Förvaltning sätter en längre skruv till eluttaget kommande besök. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-06-15 12:20 Kyl

ÅTGÄRD 2017-06-15 12:25 Ärendet mottaget. Kylen läcker (samma problem som tidigare kyl). Förvaltning kommer på plats lördag 2017-06-17. Hålet för kondensvattnet på insidan av kylen var igensatt och behövs rengöras vilket Hyresgästen är upplyst om.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B0) 2017-06-15 02:06 Frys

ÅTGÄRD 2017-06-15 05:57 Ärendet mottaget. Hyresgästen hade skickat med två bilder på en frys som var full med is och i allmänt dåligt underhållt skick. Följande svar lämnades: Att döma av bilderna, så ser frysen verkligen ut att behöva avfrostas. Läs mer på: https://www.skanefastigheter.se/hyllinge-genvägen-2/underhåll-av-vitvaror/ För att påskynda avfrostningen, så är ett tips att ställa in varmt vatten (som du värmer på spisen). På så sätt går avfrostningen snabbare (tar då bara 30-40 min) och du kan snabbare använda frysen. Passa även på att torka lister och kanter där listerna ansluter, då det ser ut som mögel som måste tvättas bort. Enligt våra noteringar sattes ny kyl/frys in vid renoveringen 2014. Livslängden på en kyl/frys är 10 år (notera att Hyresvärden inte ansvarar för löpande underhåll av vitvaror som detta verkar vara). Bristande underhåll medför att Hyresgästen kan bli ansvarig för förkortad livslängd (men där Hyresvärden ser till att byta ut, så kyl/frys fungerar). Förvaltning på plats 2017-06-17 och kunde konstatera att dörren inte gick att stänga då den behövde avfrostas och genomgå en ordentlig städning (för att få bort is, smuts och annat som hindrar att dörren stängs korrekt. Hyresgäst frågade om avfrostningsfri vitvara, vilket är något Hyresgäst för införskaffa själv, då det inte ingår i Hyresvärdens utbud. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-05-11 16:14 Regnljud (regn mot fönster/plåt) samt problem hatthylla

ÅTGÄRD 2017-05-11 16:50 Ärendet mottaget. Hyresgästen har angivet följande i sin felanmälan "Det har regnat den tiden . Och det låter när det regnar hela tiden på den kalla sovrummet den som är liten . Och när det regnar det är jätte jobbit man kan inte sova det hörs hela tiden . Regn kommer på metall . Jag tror den kommer på metal under fönster . Det finns ingen isolering där det är baran metall direkt mot utsidan . Det är okej att det är kallt I rummet nu är det inte vinter men snälla jag ber er det hörs hela tiden det går inte och sova. Hur kan man lösa detta problem?" Om Bengt kommer in hoppas han har tid att kolla också på den man hänger kläder på vid entre den är inte fast dom kanske inte har skruvat/spänt fast den helt?" Svar till Hyresgäst är lämnat att regnljud är fullt normalt och inget man kan göra något åt. Förvaltning dubbelkollar isolering under fönstret (enligt våra noteringar är fönstret "skummat" på hantverksmannamässigt sätt och det skall då inte dra/komma in friskluft där). Hatthylla är inredning och underhåll av inredning är något som Hyresgästen själv ansvarar för enligt Hyreskontraktet sidan 3, §9. Vid inflyttning fanns hatthyllan och var korrekt uppsatt/satt fast. Eventuell åverkan eller slitage ansvarar Hyresgästen för. Ärendet avslutat avseende regnljud och hatthylla. Ärendet gällande isolering är under utredning, Förvaltning var på plats 2017-05-16 och kollade och allt är som det skall vara. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-04-30 10:03 Lukt i hall och sovrum mot torget

ÅTGÄRD 2017-04-30 10:23 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-05-02 kl 17.12. Bara dotter hemma som inte känner till något om dålig lukt. Hyresgästen meddelas via mail om besöket och att Förvaltning gjorde nytt besök 2017-05-05. Hyresgästen fick uppgift att skriva ner vilka tidpunkter lukten finns där och uppföljning gjordes 2017-05-09 (ingen dålig lukt gick att känna), 2017-05-10 (ingen dålig lukt gick att känna). Ingen dålig lukt på vinden. Avlopp i dusch/tvätt rengjort (2017-05-09), Hyresgästen uppmanad att göra detta regelbundet och blev förevisad hur det gjordes. Ventilation kontrollerad (ingen anmärkning).  All möjlig felsökning gjord. Kvarstår som åtgärder är regelbundna besök så att Förvaltning kan ta del av den dåliga lukten och kunna avgöra vad det är för lukt. Och hitta felkälla utifrån detta. Hyresgästen ombedes att definiera VAD det luktar (avlopp, gödsel, kemiskt etc), i vilka rum det luktar och om det blir bättre om/när fönsterna öppnas för att vädra. Hyresgäst sänder in ny felanmälan 2017-05-12 00:19 om att lukten är stark nu. Som tidigare sagts så kommer regelbundna besök så att Förvaltning kan ta del av/känna den lukt Hyresgästen anmärker på, för att på så sätt lokalisera vad det kan bero på. Nästa besök har Förvaltning plats 2017-05-12, ingen lukt. Hyresgästen blev informerad om att skicka in felanmälan när lukten återkommer, så får Förvaltninen på plats hantera detta vid sina ordinarie besök på tisdagar och fredagar. Då ingen felkälla hittats och Förvaltning inte konstaterat någon lukt vid sina besök, så kan SkåneFastigheter inte göra något förrän Förvaltning på plats känner lukt och kan definiera vad det är för lukt. För att göra de åtgärder som kan göras så har fläkt i toaletten installerats och är inställd/skall gå hela tiden, samt gift för möss lagt på vind. Detta är vad som kan göras när vi inte vet vilken lukt som det finns och vi inte kan hitta någon felkälla utan denna vetskap och med allt kontrollerat som det skulle kunna vara. För att hörsamma Hyresgästens synpunkt ställer Förvaltning till Hyresgästens förfogande under en månad en avfuktare/luftrenare, vilken ställs dit 2017-05-26.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A1) 2017-04-26 09:21 Läckage kyl

ÅTGÄRD 2017-04-26 10:47 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-04-26 kl 15:00. Reparatör på plats 2017-05-03 kl 11.30. Gav följande rapport "DÖRR TRASIG I GÅNGJÄRN, SER UT ATT FÅTT ONORMAL BELASTNING. GÅR EJ ATT LAGA UTAN ATT BYTA DÖRR. EJ LÖNSAMT. Förvaltning har bytt ut kyl och frys 2017-05-05. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-04-09 20:40 Värme och lukt

ÅTGÄRD 2017-04-09 20:55 Ärendet mottaget. Hyresgäst informerad om att värme tillhandahålls tom 15 april (se hyreskontrakt). Avläsning av värmen gjordes senast idag (då Förvaltning var på plats pga stopp i avlopp i källaren B-trappan) och var normal. Förvaltning tittar till på plats 2017-04-11, vilket gjordes och radiatorer avluftades och funktionstestades. Uppföljning gjordes 2017-04-15. Gällande lukt så har stopp i avlopp i fastighetens källare konstaterats 2017-04-09 13:10 och åtgärdats 2017-04-10 kl 09.30. Kan vara det som luktar. Hyresgäst uppmanas att kontrollera att friskluftsventilerna är öppna. Fläkt i toalett monterades 2017-04-15. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B0) 2017-04-09 13:10 Lukt i B-trappa

ÅTGÄRD 2017-04-09 13:59 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-04-09 kl 15:00. Stopp i avlopp i källaren (B-trappan) upptäcktes. Spolbil/slamsugning åtgärdat 2017-04-10 morgon.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-04-06 02:01 Dörr torktumlare

ÅTGÄRD 2017-04-06 06:22 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-04-07. Skruv lossnat. Oaktsamt handhavande. Har hänt förr. Hyresgäst informerad om att nästa gång sker åtgärd på Hyresgästs bekostnad. För denna gång åtgärdades felet med att skruven sattes fast. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-04-05 18:53 Mikrovågsugn

ÅTGÄRD 2017-04-05 19:16 Ärendet mottaget. Förvaltning åtgärdade 2017-04-07.. Mikrovågsugn utbytt mot en av märket Melissa.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2017-03-27 22:29 Mikrovågsugn

ÅTGÄRD 2017-03-28 05:53 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-03-28. Mikrovågsugnen byttes ut 2017-03-31. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B0) 2017-03-27 22:26 Takbelysning samt läckage från radiator

ÅTGÄRD 2017-03-28 05:52 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-03-28. Felsökning kring takbelysning sker preliminärt 2017-03-31. Gällande läckage inget synligt läckage. Beror troligtvis på för mycket vatten och att golven tycks ha svabbats vilket är mot skötselråden som finns här på hemsidan. Takbelysning är armaturen utbytt 2017-03-31.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-02-23 12:27 Lampa i ugn & kabelkanal i badrum

ÅTGÄRD 2017-02-23 12:34 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-02-24 kl 18.15-18.30 - ingen hemma. Förvaltning på plats 2017-02-28 17.27-17.36 - dotter öppnade, mamman på Maxi. Förvaltning på plats 2017-03-03 kl 16:07 - ingen hemma. Förvaltning ordnat ny lampa och satt fast kabelkanal i badrummet. Ärendet avslutat. 

FELANMÄLAN (B1) 2017-02-15 09:00 Fukt sovrum.

ÅTGÄRD 2017-02-15 09:16 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-02-15 ca kl 15.00. Förvaltning gjorde 2017-02-20 två nya tilluftshål (kök och sovrum) 100 mm och satte ventiler. Detta förväntas lösa problemen för gott. Hyresgästen ombedes felanmäla på nytt om problemet kvarstår. . Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-02-08 08:59 Fukt i badrum/sovrum. Vattenläckage badrum.

ÅTGÄRD 2017-02-08 09:15 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-02-08 ca kl 17.00. Rensning av avlopp från ludd  från tvättmaskin tros ligga bakom vattenläck. Luftavfuktare ställd dit i väntan på att ny fläkt från PAX installeras 2017-02-09. PAX-fläkten installerades 2017-02-10 och är inställd för bästa effekt (inställningarna får ej röras). Stickkontakten till fläkten som sitter bakom tvättmaskinen skall alltid sitta i eluttaget, då PAX-fläkten är inställd att starta när det finns luftfuktighet i badrummet. Luftavfuktaren kan användas under några dagar för att snabbare förbättra inomhusklimatet och få bort kondensen. Hyresgästen blev upplyst och anmanad att använda köksfläkten vid matlagning (vilket inte alltid gjordes). Att inte använda köksfläkten bidrar till ökad kondens i lägenheten inte minst under kallare årstid då inte fönsterna hålls öppna. Förvaltning kommer att hålla lägenheten under uppsikt och kontrollera/följa upp utvecklingen. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2017-02-07 21:04 Värme

ÅTGÄRD 2017-02-07 21:11 Ärendet mottaget. Förvaltning kommer förbi och tittar till. När Förvaltning var på plats idag 2017-02-07 ca kl 17.00 så fungerade värmen som den skulle. Förvaltning på plats 2014-02-08 ca kl 18.00. Värmen OK i lägenheten. Hyresgäst upplystes om att vid större temperatur skiftningar så kan det ta tid innan värmen hinner slå om så att det märks. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-02-06 10:02 Torktumlare, problem med luckan

ÅTGÄRD 2017-02-06 11:31 Ärendet mottaget. Förvaltning är på plats 2017-02-07 kl 16.50 ingen hemma. Förvaltning på plats 2017-02-08 ca kl 17.30. Hyresgästen har tagit för hårt i handtaget. Förvaltning åtgärdade. Hyresgäst blev upplyst om att handskas varsamt med vitvarornaÄrendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-01-30 09:35 Kondens i lägenhet. Fukt i toalett.

ÅTGÄRD 2017-01-30 13:31 Ärendet mottaget. Förvaltning är på plats. Kondensen i sovrummen beror på att samtliga ventiler i lägenheten varit stängda, ventilerna är nu öppnade. Hyresgäst informerad om att inte stänga eller sätta igen ventilerna. Fukt i toalett har åtgärdats med ny badrumsfläkt (beror troligtvis på kondens från ventilationsrör som går genom vinden). Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-01-24 09:57 Mögel orsakad av kondens.

ÅTGÄRD 2017-01-24 10:31 Ärendet mottaget. Förvaltning räknas komma ut under dagen (var på plats mellan kl 13.00-14.00, men ingen hemma, försöker igen torsdag kl 17.00 alternativt fredag) för att informera om/åtgärda följande: "Vi har noterat  att ventilerna i aktuellt rum är stängd, vilket inte får ske! Detta har vi informerat om flertalet gånger och att dessa är öppna är helt avgörande för bra inomhusklimat. Ventilerna får heller av samma anledning inte täppas igen. Tidigare hyresgäst stängde samtliga ventiler (mars-april 2014 enligt våra journaler) och fick stora problem med kondens och inomhusklimatet, innan det upptäcktes att hyresgästen själv stängt alla ventiler för att hyresgästen tyckte det drog (men det måste in friskluft i denna typ av fastighet). Fastigheten är gammal, med gedigna tegelväggar som andas, men som även tar åt sig fukt om det är fuktigt klimat (regn, blötsnö etc) ute. Därför finns ventiler i varje rum, så att friskluft tas in och tillsammans med värmen hjälper till att ta bort kondensen (ingen kondens – inget mögel). Då ni bor på första våningen och det är kallkällare (så är huset byggt i början av 1900-talet) under, så blir det samma funktion i golvet (att golvet har viss fuktighet och det behövs ventilation). Vi har fått rapporter om att ni har madrasser direkt på golv/mot vägg och detta bidrar till att väggen inte kan andas och det blir mögel på madrass/kuddar/vägg (det som ligger mot väggen). Tidigare Förvaltning har även gjort ventilation i väggen, som felaktigt satts igen (med skum vilket framgår av dina bilder), vilket vi nu kommer att åtgärda/öppna. Inledningsvis inte alla hålen, utan stegvis, så att vi finner rätt balans. För mycket friskluft innebär att det på vintern kan upplevas ”dragigt". Vi rekommenderar, vilket är standard i Sverige, att man har ordentliga sängar (modell resårmadrass på ben eller sängkonstruktioner som kommer upp ifrån golvet) så kommer man även ifrån att golven är kalla. Lägenheter där hyresgästerna stänger eller täpper till ventilerna får problem med fukt och invändig mögel. Kod 1. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2017-01-11 15:30 Dörrlås, Kondens, Fortsatta problem med kyl, Stopp i köksavlopp

ÅTGÄRD 2017-01-11 16:50 Ärendet mottaget. Förvaltning är på plats. Dörrlåset har gått sönder pga onormalt slitage/åverkan. Hyresgästen åtgärdar. Kondens i sovrummet beror på igensatta ventiler. Vatten från kylen beror på stopp i avrinning i kylen till kompressor. Hyresvärd har bytt till annan kyl. Stopp i köksavloppet åtgärdat av Hyresgästen själv då det berott på matrester i vattenlåset. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2017-01-08 14:46 Stopp avlopp tvätt/tork/dusch. Toalett: Kök. Belysning trappa

ÅTGÄRD 2017-01-08 17:03 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-01-09. Stopp i tvättmaskin och avlopp konstaterat då Hyresgäst inte rengjort filter till tvättmaskin/tork (som är ny sedan november 2015). Vatten från ventilation i toalett lär kommer från kondens eller taket. Åtgärdat tillfälligt och permanent när den årliga översynen av taket görs. Vattenläckage i köket beror på att diskbänken står under vatten och läckage uppstår. Tätat med silicone och Hyresgäst upplyst om att inte ha vatten stående på arbetsbänken, utan torka efterhand. Belysning i trappa åtgärdat (glödlampa bytt). Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2017-01-07 23:32 Lampa i ugn, fuktiga väggar

ÅTGÄRD 2017-01-09 10:20 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2017-01-11. Lampan i ugn bytt, måste vara speciell lampa anpassat för ugn. Fuktig i väggar i sovrum mot torget beror av allt att döma på stopp i avloppet från ovanvarande lägenhet. Stoppet är åtgärdat. Ärendet avslutat.


Notering till rutin Felanmälan

Mycket arbete (sedan juni 2015) har lagts på att få hyresgästerna att felanmäla till rätt mailadress så att felanmälan kan gå in i vårt uppföljnings-och åtgärdssystem. De få felanmälningar (inga större fel har förekommit fram tills köldknäppen efter årsskiftet 2015/2016) som inkommit under 2015 har åtgärdats oavsett mailadress. Under andra halvan av januari har det märkts en förbättring, vilket lär vara resultatet att felanmälningar som inkommit efter 2016-01-01 till fel mailadress, så har hyresgästen blivit hänvisad till rätt mailadress. I sammanställningen ovan finns endast felanmälningar som inkommit till rätt mailadress/via hemsidan.