Felanmälningar - Arkiv

Genvägen 2  Hyllinge


I enlighet med den egenkontroll som fastigheten har så redovisas här i kronologisk ordning de felanmälningar som

gjorts under 2016 genom felanmälan här via hemsidan eller till email felanmalan@skanefastigheter.se


2016

FELANMÄLAN (B1) 2016-12-29 17:53 Ugn ej funktion

ÅTGÄRD 2016-12-29 18:04 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2016-12-30. Förvaltning skriver "Boende i B1 börjar bo in sig, funktionstest av spis, alla plattor på och ugn och köksfläkt på samtidigt i 2 min full effekt. Inga problem".  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-12-27 11:47 Kyl läcker

ÅTGÄRD 2016-12-27 14:28 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2016-12-28. Problem med vatten på golvet som kommer från kylen. Förvaltning förklarar att varje gång kylen öppnas så kommer kondens in i kylen. Kondens kommer även om varm mat sätts in i kylen. Kondens rinner av i baksidan/längst ner inne i kylen och leds ut till avrinningsfat ovanför kompressor och förångas där. Således gäller det att hålla denna avrinning fri från smuts och inte stapla kylvaror längs bakväggen inne i kylen, så att den naturliga avrinningen fungerar. Hyresgästen uppmanas att vidtaga dessa åtgärder (rengöra avrinningen samt möblera om i kylen. Inget fel kunde konstateras på kompressorn.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2016-12-27 09:45 Taklampa i vardagsrum fungerar inte

ÅTGÄRD 2016-12-27 09:52 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2016-12-27. En automatsäkring hade gått. Hyresgäst informerad på nytt om vart elcentralen är.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B1) 2016-12-21 08:06 Stopp i diskhon

ÅTGÄRD 2016-12-21 08:24 Ärendet mottaget. Hyresgäst upplyst om att proppen till vasken måste lyftas bort så att vattnet kan rinna ner.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A2) 2016-12-12 11:56 Kallt element i ena sovrummet

ÅTGÄRD 2016-12-12 12:47 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2016-12-12. En radiator ger inte värme i ena sovrummet. Elementet luftat och systemet påfyllt med vatten. Ersättningselement med el lämnat så att värme kan uppnås (Hyresgäst kompenseras med 12 kWh per dygn för drift). Förvaltning på plats vid tre tillfällen under periopden 2016-12-12 tom 2017-01-12. Till slut hittades felet. 2017-01-12 förklarades felet åtgärdas. Avi om elkompensation sänds till Hyresgäst.   Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2016-12-06 02:14 och 13:32 Kallt i lägenhet

ÅTGÄRD 2016-12-06 13:39 Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2016-12-06. Elementen luftade och systemet påfyllt med vatten.   Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-11-14 12:47 Värme

ÅTGÄRD 2016-11-14 13:05 Ärendet mottaget. Hyresgäst informerad om att inte ha fönster och dörr till trappan stående öppet längre stunder (vilket varit fallet många gånger under de veckor vi haft folk på plats). Samt vilka rekommendationer vi följer (står här) och att vi  på fredag sätter igång ett löpande, förebyggande arbete med kontinuerliga, veckovisa mätningar av temperaturer i värmesystem och varmvattensystem samt av lägenheter (en varje vecka). Dessa ingår i fastighetens egenkontroll och uppdateras här på hemsidan. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-0) 2016-10-29 14:33 Problem med spis

ÅTGÄRD 2016-05-12 14:51 Ärendet mottaget. Lägenheten har 20A huvudsäkring vilket gör att denna utlöses om spis (alla plattor), ugn, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare är igång samtidigt. Vi kommer att byta ut spisen till en med glaskeramikhäll och som är energieffektivare. Spisen utbytt 2016-11-02. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-10-26 10:58 Värme

FELANMÄLAN (B-0) 2016-10-26 12:37 Värme

ÅTGÄRD 2016-10-26 20:00 Ärendet mottaget. Påfyllning av vatten i värmesystemet är gjort och kan ha stört temperaturen/då det nya vattnet måste värmas upp. Ny kalibrering kommer att göras under vecka 44. När förvaltning varit på plats 2016-10-27och 2016-10-28 så har fönster mot bakgården i B0 varit öppet under en längre tid (2016-10-28 mellan kl 07.00 tom 13.00). Fönstret i C0-1 har även varit öppet. För att lägenheten skall kunna hålla rätt temperatur rekommenderas bara kortare luftningsintervaller om 10-15 min. Annars kyls lägenheten snabbt ner och det tar tid att värma upp. Justering av värmen har gjorts lokalt 2016-10-28. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B2) 2016-10-23 13:54 Diverse problem

ÅTGÄRD 2016-10-23 18:32 Ärendet mottaget.  Följande fel har anmälts (kommentarer inom parentes): Vattnet läcker backifrån diskbänken (åtgärdat). Dusch slangen i badrummet är sönder (ni har fått en ny duschslang och duschhandtag). Siphonen i toalettmuggem funkar inte som vanligt. Vattnet fortsätter rinna efter att man använder toaletten (vi har tittat på det och åtgärdat). Flesta element funkar inte. På natten lägenheten så mycket kallt (vi har luftat elementen och fyllt på vatten). Kondens i badrum (vi har monterat en frånluftsfläkt som bör lösa problemet). Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-07-08 07:01 Problem med avlopp duschkabin

ÅTGÄRD 2016-07-08 07:14 Ärendet mottaget. Svar sänt 07:16 till Hyresgäst att det troligtvis är silen i duschkabinen som behöver rensas tömmas från hår-och schampoo rester. Instruktioner sänt hur detta går till. Sänder dit Förvaltning senast måndag (pga semestertider kan det dröja någon dag extra) för att visa hur detta går till (bör sedan löpande skötas av Hyresgästen). Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-0) 2016-05-30 14:17 Problem med ugn

ÅTGÄRD 2016-05-30 14:55 Ärendet mottaget. Elektriker dragit ny trefas-kabel från elskåp till ugn och på detta sett felavhjälpt. I samband med detta ärende, så får samma Hyresgäst stopp i avlopp, varvid Förvaltning ser till att avhjälpa direkt och några dagar senare (2016-06-09) sända en spolbil som tömmer och spolar alla avlopp i fastigheten. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-0) 2016-05-12 22:30 Problem med torktumlare

ÅTGÄRD 2016-05-12 22:37 Ärendet mottaget. Förvaltning bytat ut torktumlaren. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-0) 2016-04-23 17:22 Missljud från tvättmaskin

ÅTGÄRD 2016-04-23 17:36 felanmälan mottagen. Annan tvättmaskin installerad. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2016-04-12 06.26 Stopp lokalt tvättmaskin/duschkabin

ÅTGÄRD 2016-04-12 06.30 felanmälan mottagen. Hyresgäst inte hemma förrän efter 16.00. Förvaltning på plats kl 19.00 och åtgärdat; avlopp rensat från ludd, hår och tvålrester (således självförvållat stopp). Testsköljt. Allt fungerar.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-0) 2016-03-26 21:00 Dålig lukt

ÅTGÄRD 2016-03-26 21:11 felanmälan mottagen. Korrespondens med hyresgäst om var lukten kommer ifrån, vilket nu är definierat till källaren. Förvaltning på plats. Nytt stopp i avloppet. Spolbil akut beställd kommer under eftermiddagen. Spolbil har löst problemet som berodde bla på fett och papper som inte skall finnas i avloppet (Torky, hushållspapper etc). Information utsänt till hyresgäster om att matolja/fett inte får hällas ut i köksavloppet (skall emballeras och slängas i soporna) och att inget annat än toalettpapper får användas i toaletten.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-03-22 07:02 Läcka köksavlopp

ÅTGÄRD 2016-03-02 08:14 felanmälan mottagen. Förvaltning på plats. Stopp i köksavloppet (självförvållat då det var fett och nudlar). Åtgärdat och spänt bottenventil. Hyresvärden informerad om att fett skall läggas i soptunnorna i lämplig behållare (typ tomt mjölkpaket) och inte hällas i köksavloppet. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (c0-1) 2016-03-06 13:12 Värme

ÅTGÄRD 2016-03-06 felanmälan mottagen 15:10. Förvaltning på plats 16:20. Temperaturmätning gjord; Vardagsrummet 22,3, Köket 22,3, Lilla Sovrummet 22,3, Stora Sovrummet 21,8, Stora Sovrummet mot bakgården 21,5, Badrum/WC 22,1 grader. Hyresgäst säger att det var kallt när han anmälde kl 13:12 och när Förvaltning var på plats kl 16:20 var det varmt. Värmesystemet fungerar som det skall. Ev. väderomslag kan vara anledningen. Eller så förväntar sig hyresgästen högre temperatur än det som är uppmätt. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-0) 2016-02-29 13:40 Värme

ÅTGÄRD 2016-02-29 felanmälan mottagen 13:46. Förvaltning på plats kl 16:25. Fönster öppet vid ankomst (vilket även konstaterades var öppet igår (2016-02-28) mellan 15.00-17.00. Temperaturmätning utförd i B0; Vardagsrum 21,4, Kök 21,2, Badrum/WC 21,3, Lilla sovrummet 21,0 och Stora sovrummet 22,8 grader. Allt över rekommendationer/riktvärden. Dessutom med fönster öppet. Temperatur i värmesystem ligger helt normalt (45,2 grader). Tappvatten normalt (55 grader). Även temperaturmätning i B1 gjord samt att hyresgäst i B2 tillfrågad och både B1 & B2 är jättenöjda med värmen. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-02-26 09:14 Värme

ÅTGÄRD 2016-02-26 09:32 felanmälan mottagen. Förvaltning på  plats kl 14.45. Pumparna jobbar som de skall, inget tekniskt fel verkar förekomma (ger 49,6 grader ut). Vid plusgrader jobbar värmepumparna självständigt, utan olja (som går in vid -5 grader). Vid eldning med olja levereras högre temperaturer (avsevärt högre än de 20-21 grader vi försöker hålla som lägst). Möjligtvis att hyresgäst jämför med tidigare temperaturer när det varit kallare ute och det eldats med olja.  Temperatur-mätning i lägenheten genomförd (alla över riktvärdena på 20-21 grader), vardagsrum 21,8 Kök 22,5 Lilla sovrum 22,7, Sovrum mot bakgård 21,7. Senare under kvällen skickade vi dit Förvaltning som var på plats kl 20:10 och konstaterade att allt fungerade som det skulle. Ärendet avslutat. 

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-02-21 08:42 Värme

ÅTGÄRD 2016-02-21 09:19 felanmälan mottagen. Förvaltning på  plats kl 15.00. Ena värmepumpen har lagt av. Värmen levereras inte för fullt för närvarande. Tekniker/specialist för värmepumparna på plats 2016-02-22 kl 18.15 - felsökning inledd - kretskort och givare är sönder på den ena av de två värmepumparna.  Teknikern hade sådana på lager. Pumparna var igång kl 19:40 och huset beräknas återfå sin värme inom 2-3 timmar. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-02-21 08:42 Värme

ÅTGÄRD 2016-02-21 09:19 felanmälan mottagen. Förvaltning på  plats kl 15.00. Ena värmepumpen har lagt av. Värmen levereras inte för fullt för närvarande. Tekniker/specialist för värmepumparna på plats 2016-02-22 kl 18.15 - felsökning inledd - kretskort och givare är sönder på den ena av de två värmepumparna.  Teknikern hade sådana på lager. Pumparna var igång kl 19:40 och huset beräknas återfå sin värme inom 2-3 timmar. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2016-02-09 09:36 Ugn ur funktion

ÅTGÄRD 2016-02-09 10:13 felanmälan mottagen. Förvaltning på plats kl 13.00 som konstaterade att det behövs elektriker, som var på plats kl 19:00 och fixade fast installation. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-02-04 07:18 Värme

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-02-03 08:48. Värme

ÅTGÄRD 2016-02-03 08:51 felanmälan mottagen. Förvaltning på plats under dagen. Förvaltning på plats, felsökning inlett. Nödvändiga åtgärder vidtagna. Värmen kom igång för fullt igen 2016-02-05 kl 08.30. Ärendet avslutat.

 FELANMÄLAN (C0-1) 2016-01-30 08:21. Ej fungerande element

ÅTGÄRD 2016-01-30 08:35 felanmälan mottagen. Förvaltning på plats 2016-01-30 kl 17.00. Värme fanns på felanmäld radiator (inget fel). Variation i flödet kan ev. bero på termostat, så denna togs bort i förebyggande syfte. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A-1) 2016-01-28 14:32. Diverse problem/fel

ÅTGÄRD 2016-01-28 19:40 är Förvaltning på plats och kontrollerar. Lokalt stopp i avlopp avhjälpt. Besiktning av övriga fel. 2016-01-29 08:35 återkoppling med förslag på åtgärder. Gummilister satt i fönsterna (balkongdörren kvarstår och görs under vecka 8-9). Vitvaror installerade i samråd med hyresvärd. Spis som gick sönder införskaffas 2016-02-22 och sätts in i samråd med hyresgäst.  Ärendet hanteras lokalt och är avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2016-01-21 06:20. Vattenläckage Dusch

ÅTGÄRD 2016-01-21 17:20 är Förvaltning på plats. Ingen öppnar. Meddelande sänds till hyresgäst som svarar 21:53 att de inte öppnat men vill ha återbesök under fredagen. 2016-01-21 16:30 är Förvaltning återigen på plats och avhjälper felet. En vattenslang bakom duschkabin har gått sönder. Byttes till en ny. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2016-01-11 11:52. Varmvatten/värme

FELANMÄLAN (B-1) 2016-01-06 18:08. Varmvatten/värme

ÅTGÄRD Sedan 2016-01-02 så har värmesystemen slagits ut. Till en början av överbelastning. Efter det har det uppstått en mängd följdfel på värmesystem Nibe, oljepanna etc. Hårt arbete har lagts på att försöka få tag på specialister inom respektive område (värmepumparna har delvis fungerat men inte klarat av -15-gradig kyla utan stöttning från oljepanna). Värmen har under denna period "kommit och gått".  Hyresgäster har blivit erbjudna elradiatorer samt att elen för januari månad inte skulle överstiga det som prel.debiterats. 2016-01-11 under kvällen så tycks vi ha fått rätt på alla moment och värme-systemen (luft/vatten via två större Nibe Värmepumpar samt oljepanna) är nu synkade. Service av värmepumpar, oljepanna, och sotning är utförd för att säkerställa "trygg värme". Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (A-2) 2016-01-07 12:19. El

ÅTGÄRD 2016-01-07 15:55 huvudsäkring för lägenheten i källaren hade gått (överbelastning troligtvis pga många värme-elelement via el ). Åtgärdat. Hyresgästen meddelad via epost 2016-01-07 kl 16:14. Ärendet avslutat.

 FELANMÄLAN (C0-1) 2016-01-02 14:34. Varmvatten

ÅTGÄRD 2016-01-02 17:00 är Oliver på plats och kontrollerar. Varmvattensystemet fungerar och bristen härleds till att det finns fler människor i fastigheten än vad varmvattensystemet är dimensionerat för. Troligtvis beroende av tillfälliga gäster. Varje lägenhet har ett maxantal människor som får bo i lägenheten och överskrids detta så uppstår detta fel. Vi uppmanar hyresgästerna att visa hänsyn till sina grannar och hyresvärden genom att följa hyreskontraktet. Ärendet avslutat.


Notering till rutin Felanmälan

Mycket arbete (sedan juni 2015) har lagts på att få hyresgästerna att felanmäla till rätt mailadress så att felanmälan kan gå in i vårt uppföljnings-och åtgärdssystem. De få felanmälningar (inga större fel har förekommit fram tills köldknäppen efter årsskiftet 2015/2016) som inkommit under 2015 har åtgärdats oavsett mailadress. Under andra halvan av januari har det märkts en förbättring, vilket lär vara resultatet att felanmälningar som inkommit efter 2016-01-01 till fel mailadress, så har hyresgästen blivit hänvisad till rätt mailadress. I sammanställningen ovan finns endast felanmälningar som inkommit till rätt mailadress/via hemsidan.