Felanmälningar

Genvägen 2  Hyllinge


I enlighet med den egenkontroll som fastigheten har så redovisas här i kronologisk ordning de felanmälningar som

kommit hyresvärden tillkänna genom felanmälan här via hemsidan eller till email felanmalan@skanefastigheter.se

 

För att Hyresgästen lättare skall kunna se uppdaterad information finns sedan 2017-08-15

notering om när senaste uppdatering av pågående ärende skett.

 

Vi har tillsyn och vaktmästare på plats helgfria tisdagar kl 17.00-18.00 samt lördagar kl 11.00-12.00.


2019

FELANMÄLAN (B-2) 2019-11-05 16:13 Diverse (uppdaterat 2019-11-11 12:20)

ÅTGÄRD 2019-11-05 16:27. Ärendet mottaget. 1. Odefinierat ljud förekommer. Förvaltning konstaterade på plats 2019-11-09 att ljudet är att härleda till möss/skadedjur och uppmanade Hyresgästen att kontakta Anticimex enligt följande länk: https://www.skanefastigheter.se/hyllinge-genvägen-2/skadedjur/  2. Problem med diskmaskin. Förvaltning gjorde funktionskontroll och diskmaskinen fungerade. Troligtvis beror felet på handhavande varvid Hyresgästen uppmanades ta del av bruksanvisning 3. Radiator i badrum inte full värme. Förvaltning luftade elementet, varvid full värme återfanns. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2019-09-29 19:31 Läckage tvättmaskin (uppdaterat 2019-10-10 18:52)

ÅTGÄRD 2019-09-29 19:50. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2019-10-01. Ny kombinerad tvättmaskin och torktumlare installerat. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2019-09-25 08:51 Läckage under köksvask och diskmaskin som inte fungerar (uppdaterat 2019-09-28 18:03)

ÅTGÄRD 2019-09-26 10:25. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2019-09-28. Läckage under vasken som åtgärdades. Diskmaskinavstängningen på kranen var i fel läge.  Ärendet avslutat. 

FELANMÄLAN (B-0) 2019-07-04 23:02 Fortsatt problem med tvättmaskin (uppdaterat 2019-07-09 18:59)

ÅTGÄRD 2019-07-05 08:18. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats. Felet beror på den krona som hamnat i pumphuset i tvättmaskinen och är inte att betrakta som normalt slitage. Tvättmaskinen är utbytt, så att Hyresgästen har en fungerande tvättmaskin. Notering görs att tvättmaskin bytts ut pga onormalt slitage och bytet bekostas av Hyresgästen (dras från depositionen vid avflyttning). Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-1) 2019-07-04 16:25 Problem med tvättmaskin (uppdaterat 2019-07-04 18:34)

ÅTGÄRD 2019-07-04 16:39. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2019-07-04 kl 18.00. En krona hittades i pumphuset och är avlägsnat. Tvättmaskinen lär nu fungera igen. Hyresgäst får återkomma om det inte gör det.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2019-04-30 08:51 Läckage radiator (uppdaterat 2019-04-30 09:45)

ÅTGÄRD 2019-04-30 09:44. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2019-04-30 kl 15.15 och åtgärdade en läckande koppling.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B-2) 2019-02-17 15:02 Tvättmaskin fungerar inte (uppdaterat 2019-02-19 19:30)

ÅTGÄRD 2019-02-15 16:48. Ärendet mottaget. Förvaltning kom och bytte ut tvättmaskinen. DOCK så blev bytet fel och Hyresgäst fick en ersättningsmaskin som inte tillhör fastigheten. Förvaltning kom ånyo och bytte till korrekt tvättmaskin.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-2) 2019-02-15 15:02 Tvättmaskin fungerar inte (uppdaterat 2019-02-16 06:31)

ÅTGÄRD 2019-02-15 17:32. Ärendet mottaget. Förvaltning dubbelkollade med Hyresgästen så att vattenkranen till tvättmaskinen var på, vilket Hyresgästen bekräftade att den inte var, varvid allt fungerade.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (B0) 2019-02-06 17:11 Belysning/El i kök samt värmeelement (uppdaterat 2019-02-08 17:56)

ÅTGÄRD 2019-02-06 17:28. Ärendet mottaget. Hyresgäst har synpunkter på att takbelysning i kök och badrum är samman- kopplade. Detta beror på att fläktar (ej den permanent kopplade frånluftsfläkten) finns kopplade till samma strömbrytare och att modifiering av detta inte finns med i Underhållsplanen. Felanmälan kompletterades med att säkringen gick när belysning och spis var igång samtidigt. Kan bero på överbelastning om Hyresgäst använder flertalet elradiatorer samtidigt som spis, tvätt-/diskmaskin är igång.  Vidare önskade Hyresgäst att Förvaltning kontrollerade de två elradiatorer som finns i lägenheten och som Hyresvärden ansvarar för. Förvaltning på plats 2019-02-07 - ingen hemma. Nytt besök 2019-02-08 då var frun hemma och diskmaskin och tvättmaskin funktionstestades med positivt resultat (allt fungerade). Som nämnt så kan problem uppstå om elradiatorer används samtidigt, då dessa tar normalt 1000-14000 W per element. Hyresgäst informerad om att inkoppling av radiatorer på befintligt värmesystem kommer utföras sommaren 2019 enligt Underhållsplanen. Efter det föreligger inget behov av att Hyresvärden förser Hyresgästen med elelement. Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2019-01-13 12:04 Blandare i WC (uppdaterat 2019-01-16 08:00)

ÅTGÄRD 2019-01-13 14:27. Ärendet mottaget. Förvaltning på plats 2019-01-15 och konstaterade att Hyresgästen själv modifierat kranen, genom att koppla in en duschslang. I och med att Hyresgästen gjorde egna förändringar av befintlig installation så har Hyresvärden inget ansvar för funktionen. Hyresgästen är upplyst om att INGA modifieringar av installationer får göras, och skulle skador uppkomma pga detta, så blir Hyresgästen betalningsansvarig.  Ärendet avslutat.

FELANMÄLAN (C0-1) 2019-01-04 12:16 Element (uppdaterat 2019-01-04 13:19)

ÅTGÄRD 2019-01-04 13:15. Ärendet mottaget. Foton bifogade med felanmälan. Av dessa framgår det som att elementet flyttats ur sitt läge pga yttre åverkan, vilket inte faller under Hyresvärdens ansvar/åtaganden. Vidare syns också att säng står framför elementet och omöjliggör värmen att korrekt spridas i rummet. Förvaltning var på plats 2019-01-06 och åtgärdade.  Ärendet avslutat.


Notering till rutin Felanmälan

Mycket arbete (sedan juni 2015) har lagts på att få hyresgästerna att felanmäla till rätt mailadress så att felanmälan kan gå in i vårt uppföljnings-och åtgärdssystem. De få felanmälningar (inga större fel har förekommit fram tills köldknäppen efter årsskiftet 2015/2016) som inkommit under 2015 har åtgärdats oavsett mailadress. Under andra halvan av januari har det märkts en förbättring, vilket lär vara resultatet att felanmälningar som inkommit efter 2016-01-01 till fel mailadress, så har hyresgästen blivit hänvisad till rätt mailadress. I sammanställningen ovan finns endast felanmälningar som inkommit till rätt mailadress/via hemsidan.