Inomhusmiljö

Rutiner & Uppföljning

En anständig inomhusmiljö är viktigt för ett bra boende.

 

Fastigheten på Genvägen 2 är ett praktfullt och anrikt tegelhus från förra sekelskiftet. Det är byggt med gamla byggnormer och standard och det är av vikt att iakttaga följsamhet i hur fastigheten fungerar och hur man skapar bäst inomhusmiljö.

 

Varje rum i fastigheten har en tilluftsventil och varje lägenhet har en mekanisk frånluftsfläkt som är placerad på utsidan av fastigheten för att störa minst. Som konsult används Gert Olsson på www.ventin.se.

 

Under 2018 upptäcktes av fastighetens naturliga ventilationssystem sattes ur spel, genom att tilluftsventiler täpptes igen och stängdes av hyresgäster. Vidare så stängdes de mekaniska fläktarna av av hyresgästen. Samt att en del Hyresgäster inte uppfylld sin underhållsplikt som Hyresgäst.

 

För att komma tillrätta med detta så skapades rutinen att två gånger per år genomföra besiktning av inomhusmiljön. Första gången detta gjordes var februari 2019 och rekommenderade månader att genomföra dessa är november/december samt januari/februari/mars.

 

Nedan återfinns protokollen för respektive besiktning.

 


Hämta
Protokoll utfärdat februari 2019
Besiktning inomhusmiljö 190205.pdf
Adobe Acrobat-dokument 79.7 KB