Underhållsplan

Fastigheten kommer successivt att förbättras. Dessa åtgärder är planerade exteriört för fastigheten och som kommer öka fastighetens komfort och utseende. Underhållsplan och dokumentering på detta sätt har skett from 2016-01-01. För dig som vill se vad som planeras för just din lägenhet, så ser du länkarna i meny-fältet till höger. Där finns även senast uppdaterade lägenhetsbeskrivning och genomförda besiktning vid inflyttning (som skett efter 2016-01-01).

Planering Våren & Hösten 2018

 • Fortsatt byte av fönster (hyrestillägg). Sker i A1 samt C0-1 och C0-2.
 • OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)
 • Demontering av handikappramp på baksidan för att möjliggöra utökad cykelparkering/parkering av barnvagnar under tak.
 • Tömning och spolning av avlopp enligt Underhållsplan.
 • Åtgärder enligt föreläggande kring brandskyddskontroll innebärande takstege/plattform för sotning etc på taket till fastigheten.

Genomfört Hösten 2017

 • Tömning och spolning av avlopp enligt Underhållsplan (utfört 2017-09-05).
 • Förebyggande brandskyddsarbete innebärande brandsläckare på varje våningsplan samt en brandvarnare per 60-70 kvm lägenhet.
 • Nya partier/dörrar på gårdsbyggnaden.
 • Genomgång och service av värmesystem.
 • Uppgradering av värmesystemet för att detta skall ge mer effekt.
 • Uppgradering av varmvattenberedarsystem för att säkerställa mer varmvatten.

Genomfört Hösten 2016

 • Ny Miljöstation för att förbättra sophanteringen och eliminera klagomål från grannar/kommun.
 • Fortsatt byte av fönster (hyrestillägg). Sker i A1 samt B1
 • Åtgärd av vattenskada i A-trappa.
 • Renovering av lägenhet B1.
 • Service och tillsyn av värmesystem (vatten-luft och olja).
 • Tömning och spolning av avlopp/avloppsrör i förebyggande syfte.
 • Dränering vid NordVästra Infart. Nytt ytskikt.
 • Förändring av grind/staket vid Östra Infarten.
 • Översyn av lås och tillgänglighet för förvaltning och hyresgäster.

Genomfört Våren 2016

 • Belysning (utanför C0-1) på framsidan av fastigheten. Styrs lokalt av hyresgäst.
 • Byte av gammalt fönster i lägenhet B1.
 • Åtgärder inomhusklimat (för höga värden av bla fukt) i B1 genom nya ventiler.
 • Kontroll/åtgärd/reparation av takkupor och tak. 
 • Invändiga åtgärder i A-trappan högst upp med anledning av takläcka.
 • Reparation av tak ovanför A-och B-trappan. Nytt papptak. Plåtarbete.
 • Generell kontroll/åtgärd av vattenavrinning. Hängrännor/stuprännor. 
 • Reparation av vattenavrinning (hängrännor/stupränna) i förrådsbyggnad.
 • Belysning i C-trappa.
 • Plåtarbete till de fönster som inte fått plåt monterat.
 • Borttagning av gammal fasadbelysning.
 • Plåtarbete framsida och baksida av gårdshus.
 • Fler cykelställ samt upprensning på gårdsplanen.
 • Reparation av skador som skadedjur åstadkommit källaren på elektronik och utrustning.
 • Hantering av sopor på tomten. Hyresgäster som har sopor/grejor stående utanför har blivit tillsagda.