Brandskydd

Förebyggande brandskyddsarbete, som en del av fastighetens Egenkontroll

 

 

Brandvarnare & Brandsläckare

Sedan november 2017 så finns brandvarnare (en per varje påbörjade 70 kvm) och brandsläckare (en per lägenhet) i fastigheten, tillhandahållen av Hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för underhåll av brandvarnare och brandsläckare. På ritningarna nedan framgår vart Hyresvärden satte upp brandutrustningen.

Kontroll Brandskydd

Hämta
Protokoll kontroll av brandskydd
Utförd av LJ Sot 2017-05-17
Protokoll Brandskydd 170517.jpg
JPG-bild 813.8 KB