Hyresbetalning

Hyresavier mailas till hyresgästerna kvartalsvis i förskott. Hyran skall betalas senast sista vardagen i månaden. Hyran betalas till bankgiro 206-6876 eller bankkonto 6773 (clearingnr) 796 403 228 (Patrik Arlesäter).

 

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och lagstadgade avgifter för inkasso etc.

 

Ekonomi (ekonomi@skanefastigheter.se) sköter allt kring hyresavier, betalningar etc.

 

Vad händer om jag inte betalar hyran?

Våra rutiner ser ut som följer:

1. Är det första gången du är sen sänder vi ut en betalningspåminnelse med uppmaning att betala inom 3 dagar.

2. Sker inte betalning enligt punkten 1 eller det är andra gången du är sen, sänder vi ut uppsägning av hyreskontraktet, och information om att du kan återvinna din hyresrätt genom att betala hyran inom 3 veckor.

3. Genom att vid upprepade antal sena hyresbetalningar förlorar du hyresrätten. Detta innebär att du sägs upp från din lägenhet och med omedelbar verkan/avflyttning. Inbetald deposition återbetalas enligt avräkning (avdrag görs för obetald hyresperiod samt de kostnader som uppstått i samband med uppsägning, och för de ev. brister som lägenheten har, såsom tex ej utförd flyttstädning, skador som inte är normalt slitage, målning etc). 

 

Kommer jag få ett kvitto på min hyresbetalning?

Vi sänder ut hyresavier kvartalsvis via email. När du sedan betalar hyran, så får du kvitto från bank/leverantör som utför betalningen. Detta kvitto tillsammans med hyresavi är bekräftelse på att hyran är betald. Du får således (vilket är brukligt) inget separat kvitto från hyresvärden. Efterfrågar någon myndighet detta, så är ett tips att ni ger de länken till denna sidan, så kan de ta del av förklaringen. Önskar ni trots det skriftligt kvitto, så görs detta mot en administrativ kostnad om 185 kr.

 

Jag har inte fått någon hyresavi?

Det föreligger ingen juridisk skyldighet från Hyresvärdens sida att skicka ut hyresavier. Genom hyreskontraktet så är du förbunden att betala hyran enligt de uppgifter som framgår av hyreskontraktet. Som en extra service så sänder vi ut hyresavier och genom att kontakta ekonomi@skanefastigheter.se så kan du få kopia på utsända hyresavier.

 

Om jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag då?

Du sänder ett mail till info@skanefastigheter.se om att du säger upp din lägenhet. Uppsägningstiden är 3 (tre) fulla kalendermånader (se hyreskontraktet "Bestämmelser" §1 Uppsägning). Hyresvärden bekräftar din uppsägning och när sista dagen för utflyttning är. Mer information om avflyttning finner du här.