Besiktning vid avflyttning

Åldersavdrag (beräknad livslängd)

Det finns alltid ett normalt slitage inräknat i hyran. Baserat på de materialval och kvalitet som materialen har i lägenheten så görs ett åldersavdrag på de ev. kostnader som du drabbas av vid Besiktningen på skador i lägenheten som ej är att betrakta som normalt slitage. Här följer en förteckning över  den beräknade livslängden som finns:

  • Målning av lägenhet, 10 år
  • Laminatgolv, 10 år
  • Parkettgolv, 20 år
  • Kakel och klinker, 20 år
  • Köksinredning, 15 år
  • Fönster (underhållsfria PVC-fönster), 25 år
  • Entrédörrar, 30 år
  • Innerdörrar, 20 år