Avflyttning

Vilken uppsägningstid har jag?

I enlighet med det hyreskontrakt som du undertecknat (samt gällande Hyreslagstiftning) så är uppsägningstiden tre hela månader. Uppsägningen som du gjort skriftligen bekräftas och där framgår även uppsägningstid samt sista avflyttningsdag.

 

Betalar jag hyra under min uppsägningstid?

Ja, du är skyldig att fortsätta betala hyra under uppsägningstiden.

 

Om jag önskar avflytta tidigare än uppsägningstiden, vad gäller då?

I de fall det finns en hyresgäst som vill tillträda tidigare, och som hyresvärden godkänt, så kan avflyttning ske tidigare. Dock skall detta skriftligen bekräftas av hyresvärden.

 

När får jag tillbaka min deposition?

I samband med avflyttning sker besiktning av lägenheten, varvid ett besiktningsprotokoll upprättas. Hyresgästen ansvarar för att sända över betalningsinstruktioner (kontonummer och clearingnummer) till SkåneFastigheter KundCenter (info@skanefastigheter.se). När SkåneFastigheter erhållit detta sammanställs, inom 5 dagar, sedan en åtgärdsrapport som sänds över tillsammans med en avräkning (där ev. avdrag görs för skador på lägenheten, ev. obetald hyra etc). I denna avräkningen hanteras även elavräkningen. Denna åtgärdsrapport skall ni sedan godkänna. Mellan 3-5 bankdagar efter SkåneFastigheter fått den översända åtgärdsrapporten/avräkningen bör pengarna finnas på ditt konto.

 

Hur går besiktningen till?

Senast på avflyttningsdagen skall lägenheten besiktigas. Då kommer vi ut och gör en besiktning, rum för rum, och noterar ev. skador/onormalt slitage. Skador och onormalt slitage ansvarar hyresgästen för och blir betalningsansvarig för återställandet till ett acceptabelt skick. Hänsyn tas till livslängd (hur länge sedan renovering skedde). UErsättningen för skadan följer branschens vanliga normer.

 

Vad gäller städning vid avflyttning?

När det är dags att flytta ut ska lägenheten vara flyttstädad. Det blir ofta mycket sopor i samband med en flyttstädning. Kontakta oss för att få råd om hur du på bästa sätt gör dig av med det du ska slänga. Det är viktigt att du städar ordentligt. Skulle du få en anmärkning på städningen vid slutbesiktningen behöver du betala för att vi rättar till det. Vi har sammanställt en checklista (se nedan) som kan vara till hjälp när du ska flyttstäda. Listan innehåller viktiga saker att komma ihåg.

 

Om besiktningen

I samband med avflyttning görs en grundlig besiktning med tillhörande besiktningsprotokoll där skicket som lägenheten lämnas i dokumenteras. Uppvisar lägenheten skador som inte är är härleda från normalt slitage, så dokumenteras detta och Hyresgästen ansvarar för kostnaderna att åtgärda detta. Genom att underteckna besiktningsprotokollet vid inflyttning och avflyttning godkänner du den bedömning om skicket och Hyresgästen ansvarar vid avflyttning för anmärkningar märkta med B (=Behöver reparareras), T (=Trasig) samt SK (=Skadad).

 

Nyckelöverlämning och elavläsning

Hyresgästen avräknas inte som avflyttad förrän besiktning gjorts, nycklar är överlämnade och elavläsning skett. Görs detta inte samtidigt (om tex överenskommelse skett med Hyresgäst som själv önskar åtgärda de anmärkningar som finns) måste besiktningsprotokollet underskrivas igen, varvid nycklarna kvitteras och nu elavläsning sker.  Sker inte nyckelöverlämning senast sista dagen av uppsägningstiden så byts låsen på Hyresgästens bekostnad, samt elavläsning sker automatiskt.

 

Kostnad för åtgärder i samband med avflyttning

Skulle lägenheten uppvisa skador som inte är att härleda till normalt slitage så följer vi www.SABO.se (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) rekommendationer ("Nyckeltal för lägenhetsrenoveringar 2016") och där vi även tar hänsyn till livslängd och ev. andra faktorer. Kostnaderna redovisas i en "Åtgärdsrapport" som sändes till Hyresgästen efter besiktningen och åtgärderna blivit vidtagna/genomförda. Kostnaderna avräknas från den deposition som Hyresgästen betalat.

 

Hyresgästen rätt att åtgärda anmärkningar själv

I de fall lägenheten uppvisar brister så ges Hyresgästen tid, om detta kan ske inom ramen för sin uppsägningstid, att åtgärda och avhjälpa anmärkningarna själv (på hantverksmannamässigt sätt). Ny besiktning skall då göras. Om Hyresgäst önskar detta så kan en förbesiktning göras mot en tilläggskostnad (fn 500 kr/30 min). Och därmed kan Hyresgäst beredas tid att åtgärda ev. skador/ onormalt slitage. Krävs det en återbesiktning så görs även detta mot en tilläggskostnad (fn 500 kr/30 min).

 

Åtgärda anmärkningar själv

I de fall Hyresgäst åtgärdar anmärkningar själv EFTER besiktningen och om detta innebär att avflyttning sker EFTER bekräftad utflyttningsdag, så utgår dygnshyra (månadshyra delat med 30 samt ett tillägg på 50% för de extra kostnader som SkåneFastigheter drabbas av). Detta dras på depositionen.

 


Hämta
Checklista för flyttstädning.pdf
Adobe Acrobat-dokument 144.2 KB